Terren da baghegiar en dretg da construcziun

La radunonza communala dils 16 da zercladur 2023 ha lubiu la lescha davart la cessiun da terren en dretg da construcziun. Sut resalva dall’approbaziun dalla lescha entras la pleiv san cun quei las parcellas pertuccadas vegnir cedidas en dretg da construcziun a giuvnas famiglias ni a giuvens pèrs.

La vischnaunca porscha la suandonta parcella en dretg da construcziun:

parcella nr. 204, Stonas duas partidas resp. dus suloms

La pleiv sa, sut resalva dall’approbaziun dalla lescha corrispundenta, ceder la suandonta parcella en dretg da construcziun:

cumpart parcella nr. 151 Fancrenga ina partida resp. in sulom

Tgi che ha interess d’ina sura numnada parcella en dretg da construcziun ed ademplescha las cundiziuns tenor la lescha dalla vischnaunca davart la cessiun da terren en dretg da construcziun sa inoltrar la damonda corrispundenta entochen ils 7-7-2023 alla suprastonza communala.

La lescha cun las cundiziuns corrispundentas ed il formular d’annunzia san vegnir retratgs sill’administraziun communala ni cargai giu dalla pagina d’internet dalla vischnaunca.

 

Lescha davart la cessiun da terren en dretg da construcziun
Formular d’annunzia