Publicaziun «Die Menhire auf Planezzas/Falera»

El num da dunna Greti Büchi savein nus dar giu a mintga casada da Falera in exemplar dil sura numnau cudisch.

Habitontas e habitonts san retrer quei cudisch gratuit tier l’administraziun communala.

La suprastonza communala engrazia a dunna Büchi per metter a disposiziun quei cudisch allas habitontas ed als habitonts da Falera.