Plazza sco luvrer communal

Nus encurin sigl 1. da fevrer 2020 ni tenor cunvegnientscha in

luvrer communal 100 %.

Dapli informaziuns sut www.falera.net.

Inserat per la plazza