Plazza sco collaboratur/a uffeci da baghegiar 20 %

Nus encurin sigl 1. da matg 2020 ni tenor cunvegnientscha in/a collaboratur/a uffeci da baghegiar 20 %.

Inserat per la plazza