Plazza da lavur sco menader operativ/menadra operativa dalla vischnaunca

Per cumpletar nies team da direcziun encurin nus per immediat ni tenor cunvegnientscha in/ina

menader operativ / menadra operativa dalla vischnaunca (80% – 100%)

Dapli informaziuns sut www.falera.net.

Inserat da plazza