Niev persunal

Nova pedella per la fermata
Niev pedel per il Center communal e casa da scola

A caschun dalla sesida da suprastonza dils 7 d’avrel 2016 ei dunna Pia Däscher-Casutt da Falera vegnida elegida sco nova pedella per la fermata. Pia Däscher-Casutt vegn ad entscheiver sia nova plazza da lavur igl 1. da schaner 2017.

A caschun dalla sesida da suprastonza dils 3 da matg 2016 ei signur Fredi Büchler da Schluein vegnius elegius sco niev pedel per il Center communal e la casa da scola. Fredi Büchler vegn ad entscheiver sia nova plazza da lavur igl 1. da december 2016.

Nus gratulein a dunna Däscher-Casutt sco era a signur Büchler tier quell’elecziun e giavischein ad els gia oz bia plascher cun lur novas incumbensas.