Meglieraziun generala Laax

Duront las lavurs da construcziun dalla meglieraziun generala da Laax vegn la via Giratsch serrada, e quei naven dils 11 da settember 2017 entochen la fin d’october 2017. Entrada el plazzal ei scumandau, tutta responsabladad vegn refusada.
Nus sperein sin vossa capientscha.

Uffeci da baghegiar Laax