La nova «carta dil di da spargn dalla vischnaunca»

La carta dil di da spargn dalla vischnaunca remplazza la carta dil di. Ei dat in contingent total per di per l’entira Svizra. Purschiu vegn la carta per la 1. ni per la 2. classa sco era cun ni senza mesa taxa. Ella ei valeivla per tut ils tschancuns dil sectur d’applicaziun digl abonnament general (GA). Pli baul ch’ins cumpra la carta e pli bass ch’il prezi ei.

scalem da prezi 1 (da survegnir max. entochen 10 dis avon il di da viadi)
2. classa cun mesa taxa CHF 39.00
2. classa senza mesa taxa CHF 52.00
1. classa cun mesa taxa CHF 66.00
1. classa senza mesa taxa CHF 88.00
scalem da prezi 2 (da survegnir max. entochen 1 di avon il di da viadi)
2. classa cun mesa taxa CHF 59.00
2. classa senza mesa taxa CHF 88.00
1. classa cun mesa taxa CHF 99.00
1. classa senza mesa taxa CHF 148.00

La carta dil di da spargn san ins cumprar senza excepziun mo al spurtegl dalla canzlia communala. Disponibla ei la carta mo a moda persunalisada (negina transferibladad a tiarzas persunas). Ella sa mo vegnir restituida en cass excepziunals.

La vendita entscheiva ils 11 da december 2023 ed igl emprem di da viadi pusseivel ei igl 1. da schaner 2024.

Sin www.spartageskarte-gemeinde.ch anfleis Vus l’actuala gliesta da disponibilitad.

Ulteriuras informaziuns :