Informaziun post per rimnar material sintetic

La suprastonza communala ha stuiu constattar ch’ei vegn dismess da certas persunas material sintetic en scudera e quei en sacs buca ufficials resp. senza taxas.

Nus fagiein aunc inagada attents sin las suandontas prescripziuns:

La dismessa dil material sintetic sto succeder els sacs ufficials blaus cun taxas dalla Regiun Surselva (rollas da 5 sacs à fr. 2.20/sac). Ils sacs per rimnar material sintetic san vegnir retratgs el Volg ni tier l’administraziun communala.

Nus sperein che quellas prescripziuns vegnan tenidas en egl avegnir. Cass cuntrari sto la suprastonza communala serrar quei niev post da rumida per material sintetic.