Elecziun luvrer communal

A caschun dalla sesida da suprastonza dils 13 da mars 2017 ei Marco Pelican da Laax vegnius elegius sco niev luvrer communal. Marco Pelican vegn ad entscheiver sia nova plazza da lavur igl 1. da fenadur 2017.

Nus gratulein a Marco Pelican tier quell’elecziun e giavischein ad el gia oz bia plascher e satisfacziun cun sia nova incumbensa.